Biliyor musunuz?,  Ekme-Budama-Aşılama

Çiçekli Bitkiler Hakkında Genel Bilgiler

Çiçekli Bitkiler Hakkında Genel Bilgiler

Bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir gelişir ve ürerler. Çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. Çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. Tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. Çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir.

Çiçekli Bitkilerin Özellikleri

1 – Üreme organı olan çiçek vardır.
2 – Kök gövde ve yaprakları vardır.
3 – Gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır.
4 – Eşeyli üreme ile çoğalırlar.

Çiçekler tohumlarına göre iki gruba ayrılır.
1- Açık Tohumlular
2- Kapalı Tohumlular
Açık Tohumlular
Açık tohumlulara kozalaklılar da denir. Çünkü meyveleri kozalak şeklindedir. Tohumları meyvenin içinde saklı olmayıp kozalak pulları üzerinde bulunan odunsu bitkilerdir. Odunsu bitki olduğu için düzenli iletim demetleri ve kambiyum vardır. Çok yıllıktırlar. Her zaman yeşildirler ve çoğu iğne yapraklıdır. Ormanları oluşturan ağaçların başında iğne yapraklılar gelir. İğne yapraklı olanları çiçek tozu üretir ve tohumların kozalaklarında taşır. Açık tohumlulara şu bitkileri örnek verebiliriz;
Köknar ladin ardıç en tanıdığımızı ise çamdır.

Sürekli karşılaştığımız çam ağaçlarından faydalanarak açık tohumluları anlatalım.

Açık tohumlular
Türlerin çoğunda gövde kabuğu kalın pürüzlü ve çatlaktır. Çam ağaçlarının yapraklarında ikiden fazla çenek bulunur. Genç çamların tacı genellikle konik dalları yatay ve çevreli olabilirler. Bu tür bitkiler kuraklığa dayanıklı olmakla birlikte iyi gelişip çoğalabilmeleri için temiz hava ve bol ışığa ihtiyaç duyarlar.
Çoğalmaları ise; aynı ağaçta hem erkek hem de dişi kozalak bulunur. Erkek kozalaklar her biri iki çiçek tozu kesesi taşıyan çok sayıda verimli puldan oluşur. Dişi kozalaklarda her biri iki tane tohum taslağı taşıyan bir pulun altına yerleşmiş sarmal dizilişli çok sayıda yaprak benzeri yapı vardır. Baharda ya da yaz başında çiçek tozu keselerindeki uzunlamasına yarıklardan çıkan çiçek tozları havada uçuşur. Havada uçuşan çiçek tozları dişi kozalakları pullarında birine konduğunda üreme süreci başlar. Çiçek tozu burada çimlenerek tohum taslağına doğru bir borucuk uzatır. Bu borucuğun içinde aşağıya doğru hareket eden spermalardan biri yumurta hücresini döller. Döllenmiş yumurta hücresinden tohum gelişir. Oluşan kanatlı tohumlar rüzgarda kolayca uçuşarak çevreye dağılırlar. toprağa düşüp uygun koşulları buldukları zaman çimlenmeye başlar ve kısa sürede genç bir bitki oluşur.
Kapalı Tohumlular
Bu bölümü oluşturan bitkiler en yaygın kara bitkileridir. Açık tohumlu bitkilerden farklı olarak kapalı tohumluların tohum taslakları etli bir yumurtalığın içinde gelişir. Kapalı tohumluların üreme organları çiçekleridir. İğne yapraklılar genellikle rüzgarla tozlaşmalarına karşılık kapalı tohumlular tozlaşabilmek için bal özü taşıyan göz alıcı çiçekleriyle böcekleri kendilerine çekerler. Çiçekler döllendikten sonra tohum taslakları tohuma yumurta meyveye dönüşür. Tohum meyvenin içinde bulunur.

Kapalı tohumlular Tek Çenekli ve Çift Çenekli olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdaki tabloda özellikleri görülmektedir.
Tek Çenekliler
1- Otsu bitkilerdir.
2- Yaprakları ince uzun şerit şeklindedir.
3- Yaprakları paralel damarlıdır.
4- Tohumda tek çenek bulunur.
5- Kambiyum yoktur.
6- İletim demetleri düzensizdir.
7- Kökleri saçak köktür.
8- Gövdeleri incedir.
9- Örneğin; Buğday mısır soğanlı bitkiler
Çift Çenekliler
1- Genellikle odunsu bitkilerdir.
2- Yaprakları geniş parçalıdır.
3- Yaprakları ağsı damarlıdır.
4- Tohumda çift çenek bulunur.
5- Kambiyum bulunur. (çok yıllıklarda)
6- İletim demetleri düzenlidir.
7- Kazık kök ve yan köklerden oluşur.
8- Gövdeleri kalındır.
9- Örneğin; Fasulye elma armut

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.