Haberler

Mersin’de nükleer karşıtı buluşma: Nükleer santrallere ihtiyaç yoktur

Mersin’de Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) tarafından sendikalar, siyasi partiler ve milletvekillerinin katılımı ile gerçekleştirilen oturumda nükleer tehlike tartışıldı, sonuç bildirgesi yayımlandı.

Mersin’de Nükleer Karşıtı Platformu (NKP), enerji politikalarındaki piyasalaşma ile hızla gündeme giren, birçok gelişmiş ülkede kapatılma kararı alınırken, ülkemizde faaliyete geçirilme çabası içinde olunan nükleer santrallerin halka ve ülkeye ne getirip ne götüreceği üzerine bir bir buluşma gerçekleştirdi.

Pazar günü TTB Temsilcisi Aytuğ Atıcı, Umur Güroy, Prof. Dr. Aziz Konukman, Avukat Mehmet Horuş  ve bir çok basın yayın organı, sendikalar, siyasi partiler ve milletvekillerinin katılımı ile yapılan oturumda nükleer tehlike tartışıldı. 

Tartışmaların sonunda bir bildirge oluşturmak için sonuç komitesi oluşturuldu. Komitenin hazırladığı sonuç bildirgesi şöyle; 

 • Bu gün enerji politikaları ile yürütülen yatırımlar gerçekçi değildir. Ülkemizi enerji ihtiyacı bakımından değerlendirdiğimizde; yapılan yatırımlar ve enerji verimliliği açısından nükleer santrallere ihtiyaç yoktur. Derhal vazgeçilmelidir.
 • Ülkemizde kurulmuş olan enerji nakil hatlarının bakımı, onarımı yapılarak kayıp- kaçaklar önlenmeli; kaliteli kesintisiz, güvenilir ve temiz enerjiyi ödenebilir konuma getirilerek halka arz edilmelidir. Ülkemizin arz güvenliği sorunu bulunmamaktadır.
 • Emek ve demokrasi güçlerinin çabası ile emekten ve bağımsızlıktan yana olan her kesim, genel olarak özelleştirmelere, özel olarak da enerjideki özelleştirmelere karşı mücadele ile nükleere santrallere karşı mücadele birleşmelidir. Bilgilendirme, aydınlatma çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır.
 • Enerjide dışa bağımlılığımızı arttıracak hiçbir politika, Ulusal enerji politikası olamaz siyasi iktidar tarafından böyle tanımlanamaz.
 • Enerji politikaları ve nükleer santraller açısından da iktidar, çeşitli gerekçelerle eksik bilgilendirme yaparak ya da bilgi ve belgeleri saklayarak Kamuoyunu yanıltmamalı buna karşı toplumun tam bilgilenme ve aydınlanma hakkı talebimiz olmalıdır. 
 • Nükleer enerji üretimi kendi yarattığı tehlikelerin yanı sıra aynı zamanda nükleer silahların üretimine geçiş özellikleri ve tehlikesi taşımaktadır.
 • Nükleer santral ve silahlar insan yaşamı halk sağlığı ve insan hakları ile bağdaşmayan tehlike ve zararlar içermektedir. Kesinlikle ortadan kaldırılmaları ve yasaklanmalıdırlar.
 • Hiroşima, Nagazaki, Çernobil, Fukuşima kırımları birer insanlık suçu olarak ders almamız gereken tarihsel facialardır.
 • Uranyum madenciliğinden başlayarak nükleer enerji üretimi çok yönlü sağlık sorunları içermektedir. Nükleer santraller kaza olmasa bile, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere çevre halkına kanser yapıcı etkilerde bulunmaktadır.
 • Nükleer enerji üretim süreçlerinde Meslek hastalıkları ve sistemik hastalıklar insan yaşam ve ömrünü tehdit etmektedir.
 • Hiroşima ve Nagazaki’den binlerce kat yeni nükleer silahlar şehir ve bölgeleri ortadan kaldırabilir, dünya iklimini nükleer kışa dönüştürebilir ve kıtlığa neden olabilir.
 • Nükleer bir savaş ancak insanlık ve tüm bir ekosistemin yok olmasıyla sonuçlanacak ve böyle bir savaşın kazananı olmayacaktır. Sağlık personeli ve tesisleri ortadan kalkacak herhangi bir yardımda ve hizmette bulunamayacaktır.
 • Tek çözüm korunma, önleme yani nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması ve yasaklanmasıdır.
 • Nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını ülkemiz hükümeti bir an imzalamalıdır.
 • Nükleer santrallerin insan ve çevre üzerindeki halk sağlığı etkileri bilimsel yöntem ve ilgili bilim dalı uzmanları ile sağlıklı biçimde yapılmalıdır.
 • Yanıltıcı medya ve diğer bilimsel olmayan yayınlar önlenmelidir.
 • Ülkemizi hedef durumuna getiren ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO nükleer silahları kesinlikle kabul edilemez ve derhal ülkemizden çıkarılmalıdır.
 • Anayasalarda temel hak olan yaşam hakkı doğmuş ve doğmamış her canlının hakkıdır. Gezegeni etkileyen iklim krizi önemli bir sorunudur, özellikle Akdeniz havzasında sıcaklık 1,5 derece artmıştır. Bölgede eko sistemsel bir bozulma yaşandığının kanıtıdır. Bölge bilimsel verilerin ışığında depremlerin oluştuğu bir bölgedir. Tarih boyunca 10 bin yılda bir tekrarlanan depremler son 17 bin yıldır yaşanmamış tehlike devam etmektedir. Özellik bu nedenle ülkemizde nükleer santral sevdası bir akıl tutulmasıdır. Eko sistemimiz içindeki tüm canlıların haklarını savunma gücü yoktur. Onların yaşam hakkını da savunmamız gerekir. Aynı zaman da nükleer santraller küresel iklim krizinin de çözümü değildir. Türkiye’de ve dünyada öncelikle ekolojik barış ve tüm canlılara yaşam hakkı talep ediyoruz. 
 • Hükümetler arası anlaşmalar yoluyla nükleer santral yapım süreçlerinde hukuk devre dışı bırakılmıştır.
 • Ekonomik krizle boğuşan işçi ve emekçiler bu gün ülkede iktidar eliyle yer üstü ve yer altı kaynaklarının yağmalanması ile verilen teşvikler, devlet garantileriyle en sermaye yanlısı otoriter bir hükümetle karşı karşıyadır. Nükleer santralların fizibilitesi, kurulumu, söküm sorunu, atık ve toplumsal maliyetleri açısından yüklenebilecek bir durum söz konusu değildir. Bu maliyetler ortaya konularak kamuoyu her türlü araç kullanılarak bilgilendirilmeli, Halkın parasını ve kaynaklarını işbirlikçi tekellere aktarma politikalarının örtüsü yapılmaya çalışılan nükleer lobicilere karşı tutum alınmalıdır.
 • Aydınlatma çalışmaları kapsamında Web sayfasının oluşturulması, eğitim çalışmaları yapılmalı. Yerel NKP lerin de katılımıyla bir nükleer karşıtı platformun kongresinin toplanması. Ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da, ne İğneada’da, nede Türkiye’nin bir başka yerinde nükleer santral kurdurtmayacağız. 
 • (Mersin/EVRENSEL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.