Biliyor musunuz?,  Eğitim,  Ekme-Budama-Aşılama

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir.

Organik Tarım

Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve ailesinin genel olarak toplumun sağlığını korur ve iyileştirir.

Organik Tarıma Nasıl Başlanır?

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca organik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir.

Organik tarım, üretiminin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde uygulanmaktadır. Ülkemiz mevzuatına göre yetki verilen kuruluşların listesi ve gerekli koşullar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Neden Organik Ürünler Tüketmeliyiz?

İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gerekmektedir. Organik Tarım size sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO’ suz ve Hormonsuz ürünler sunmaktadır.

Organik Ürünler

Hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemlerde Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir.  Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün kim, nerde, nasıl, üretildiğini sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri ile ürünün sağlıklı olduğu belgelenmektedir.

Organik Ürünlerin Faydaları Nelerdir?

Çalışmalar, organik gıdaların zararlı sentetik bileşiklerden arındırılmıştır. Bu nedenle geleneksel olarak üretilen gıdalara kıyasla çeşitli sağlık ve diğer faydalar sunduğunu göstermiştir. Organik ürünlerin temel avantajı şüphesiz ki yüksek besin değerleridir.

Besin dengesi; Organik ürünlerin daha yüksek miktarda besinlere sahip olduğu ve zararlı sentetik bileşiklerden arındırılmış olduğu öne sürülmektedir. Organik olarak üretilen meyve ve organik sebzelerin, sağlık üzerinde olumlu bir etki bırakan antioksidanlar bakımından daha zengin olduğuna inanılmaktadır. Aynı şekilde, geleneksel gıdalarda bulunan kimyasal ve sentetik alerjenlerden arındırılmıştır.

Daha düşük kimyasal tokside; Kimyasal toksin miktarının, geleneksel olarak üretilenlere kıyasla organik gıdalarda son derece düşük olduğu bulunmuştur. Pestisitlerde, mantar öldürücülerde, herbisitlerde ve insektisitlerde bulunan kimyasallar, geleneksel tarım yoluyla geliştirilen gıdalarda daha yaygın olarak, daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bu tür kimyasalların dakika miktarlarında bile uzun süreli tüketimi olumsuz sağlık etkileri ile bağlantılıdır.

Daha iyi tat; Organik gıdaların tazeliği, geleneksel koruyucuların yokluğu nedeniyle daha fazla olarak kabul edilmektedir. 

Dahası, bir çevreciyseniz, organik yiyecek yemenin ekosistemin korunmasını desteklediğini bilin, çünkü bu yiyeceklerin ekilmesi yalnızca bölgede değil, zehirli madde kullanılmadan yapıldığından ve toprak, su ve havanın kirlenmesi de olmamaktadır. Bu sadece çiftçiler için değil, aynı zamanda gelecek nesiller içinde önemlidir.

Organik Tarım İlkeleri

IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) göre, Organik Tarım İlkeleri şunlardır:

 1. Organik tarım, toprak, bitki, hayvan ve insan sağlığını bir bütün olarak sürdürmeli ve geliştirmelidir.
 2. Ekolojik sisteme ve dönüşüme dayalı olarak, bu belirtilenleri taklit etmek ve sürdürülebilirliklerinin devamına yardımcı olmalıdır.
 3. Çevre ve yaşam süreçlerinde adaleti sağlayan ilişkilere dayalı olmalıdır.
 4. Mevcut ve gelecekteki nesillerin ve çevrenin sağlığını ve refahını korumak için ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde yönetilmelidir.

Organik Tarımın Amacı

 • Zirai ilaç kalıntılarından arındırılmış güvenli ve sağlıklı gıda üretimi.
 • Sürdürülebilir yönetim yoluyla çevrenin genel olarak korunması (toprak, su ve biyoçeşitliliği korumak).
 • Enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı (su, toprak, organik madde gibi).
 • Toprak verimliliğinin ve biyolojik aktivitenin sürdürülmesi ve geliştirilmesi.
 • Çiftçileri zararlı kimyasallardan korumak. 
 • Hayvan sağlığı ve refahını sağlamak.

Organik ürünlerin üretim yöntemleri ve kontrolleri ile ilgili kurallar ve yasalar ülke yasalarına tabidir ve ülkeden ülkeye değişebilmektedir.

Organik Tarımın Örnek Uygulamaları ve Yöntemleri

 • Mahsul rotasyonu (yavaş yavaş toprak zayıflamasına neden olan mono kültür tarımdan kaçınma).
 • Yeşil gübre kullanmak.
 • Hayvansal gübre ve bitkisel atık kullanmak (kompost).
 • Organik maddelerin geri dönüşümü.
 • Alternatif bitki koruma (doğal avcılar) ve besleme ürünleri kullanmak.
 • Bölgenin özel koşullarına dayanıklı olan yerel bitki çeşitleri ve yerel hayvan ırkları kullanmak.
 • Yüksek standartlarda hayvan refahı sağlamak.
 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO’lar) ve GDO’lar tarafından veya onlar ile üretilen ürünlerin kullanımından kaçınmak.

Kaynak

Wikifarmer Organik Tarım

Organik Tarım (tarimorman.gov.tr

What is organic food (healthunits.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.