Haberler

Şenel, ‘Santralin yapı ruhsatı da hukuka aykırı hale gelmiştir’

Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şenel, ‘Konusu enerji santrali için düzenlenen yapı ruhsatının dayanağı artık ortadan kalkmış, yapı ruhsatı da hukuka aykırı hale gelmiştir’ dedi.

Çarşamba Eğercili de yapılmakta olan Biyokütle Enerji Santraline karşı Mimarlar Odası Samsun Şubesi ve yörede arazisi bulunan ve yaşayan 4 vatandaş tarafından açılan davada 1/5000’lik Nazım Plan ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme kararı ile ilgili açıklama yapan Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şenel, “Yapı denetim firmasının bir an evvel suç duyurusunda bulunarak faaliyeti durdurması, aksi takdirde suça iştirak ettiği de ortadadır. Çarşamba Belediyesi ise artık bu mahkeme kararları ile 5403 sayılı yasaya aykırı hareket ettiği, Kanun Hükmünde kararname ile koruma altına alınmış Çarşamba Ovasına sahip çıkmak yerine firmanın yanında yer alması nedeniyle zurnanın zırt dediği yerde oturup yürütmeyi durdurma kararını enine boyuna düşünmelidir” diye belirtti.

Şenel yaptığı açıklamada;

“Çarşamba Ovasında yapımına devam edilen biyokütle santrali inşaatına dair Samsun Mimarlar Odası ve yörede yaşayan çiftçilerden Murat Şenel, Seyfettin Yavan, Recep Yavan ve Mehmet Değerli tarafından açılmış davada santral inşaatının Toprak Koruma Kanununa aykırılık taşıdığı, 5403 sayılı Yasa’nın 14.maddesi uyarınca alternatif alan araştırması yapılması gerekli olmasına karşın bu hususa riayet edilmediği gibi ilgili bakanlıktan izin alınmadığı ve alınmış bir kamu yararı kararının da bulunmadığı, tarımsal amaçlı depo binası için verilen 146 sayılı inşaat ruhsatının uygulama imar planı olmaksızın verildiği ve tarımsal amaçlı depo ruhsatı ile izin verilmiş olmasına karşın ilgili alanda biyokütle enerji tesisinin kurulacağı ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir.

Bu talep Samsun BŞB ve Çarşamba Belediyesi tarafından uygun görülmeyip planlama alanının üst ölçekte 26.02.2018 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe giren Tokat-Çorum-Samsun 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde yer aldığı, imar değişiklikleri bakımından ilgili kamu kurumlarının tamamından görüş alındığı ve alınan görüşlere göre plan değişikliğinin yapılmasına engel bir durumun bulunmadığı, davaya konu imar planı değişikliğinin parsel sahibinin talebi doğrultusunda mevzuat hükümlerine göre incelendiği, alternatif alan araştırılması yapılmasına gerek bulunmadığı, davaya konu parsellerin köy yerleşik sınırlar içerisinde kaldığı, hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edilen işlemde yasaya aykırı bir durumun olmadığı belirtilerek davanın ve yürütmeyi durdurma isteminin reddedilmesi gerektiği savunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.