Biliyor musunuz?,  Eğitim,  Ekme-Budama-Aşılama

Toprak Çeşitleri

Toprak Çeşitleri

Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz:

1-Taşlı topraklar

2-Kumlu topraklar

3-Tınlı topraklar

4-Killi topraklar

5-Marnlı topraklar

6-Humuslu topraklar

7- Kireçli topraklar

1-Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır.

2-Kumlu topraklar: % 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.

3-Tınlı topraklar: Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasında kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.

4-Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.

5-Marnlı topraklar: İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.

6-Humuslu topraklar: Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.

7-Kireçli topraklar: Kil, kum humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar, suyu geçirmezler, zor işlenen bir toprak çeşididir. Yetiştirdiğimiz bitkiler ne olursa olsun toprak çeşidi ve toprak çeşidine göre ekim-dikim yapılması çok önemlidir. Zira bitkiler de biz insanlar gibi kimi yerlerde yaşamayı severler kimilerinde ise gelişemezler ve kısa sürede ölürler. Bu yüzden de toprak seçimi daha doğrusu toprağa göre bitki seçimi çok önemlidir.

Bu kapsamda üniversitelerin bitki fizyolojisi laboratuarında ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Peki, nedir bu çalışmalar? Bitkinin farklı stres ortamlarında daha iyi verim verebilmesi için yapılan çalışmalardır. Bunların içerisinde tuzluluk oranı yüksek, bazı minerallerce zayıf topraklar, kum gibi toprak çeşitleri yer almaktadır. Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda da tarım yapılabilirliği az olan topraklarda, tarım yapılabilir hale getirilmektedir.

Aşağıda bazı toprak çeşitleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadır:

Killi Toprak: Sert ve az geçirgen özellikli, kırmızı renkli toprak çeşididir. Killi toprak kışın nemli ve ağır olur. Sıcak havalarda sertleşir ve kurur. Bitki çeşidine göre belirli miktarlarda kullanılır. Besin maddesi değeri bakımından yoğundur. Nemli toprağı seven bitkiler için bu tip topraklar uygundur.

Komposto: Bu tip topraklar; bitki parçaları ve organik madde artıklarının çürütülmesinden meydana gelen topraktır. Bu tür toprakların kullanılması için en az 1-2 yıl dinlenme süresine gereksinim vardır. Bu dinlenme süresi sonucunda elde edilen toprak daha verimli olur. Besin maddesi değeri bakımından yoğun topraklardır.

Torf: Bu tip topraklar; bataklık bitkilerinin uzun süre su altında kalarak çürümesinden meydana gelen topraklardır. Besin maddesi değeri bakımından zayıf topraklardır. Bu tip toprakların asidik özellikleri kuvvetlidir. Çok geçirgendir ve su tutma kapasitesi kuvvetlidir. Yeni bitki yetiştirilmesi için uygulanan köklendirme işleminde kullanılacak en uygun toprak çeşididir.

Funda Toprağı: Funda toprağı üç çeşittir. Bunlar; çok kumlu, az kumlu ve yaprak çürüntüsü ile karışık topraklar. En iyi funda toprağı; beyaz kumu bulunan, dere veya vadi gibi yerlerden sel ya da yağmurların etkisiyle biriktirilip elde edilmiş topraklardır. Besin maddesi değeri bakımından zayıftırlar. Geçirgen ve hafif topraklardır.

Bahçe Toprağı: Bahçelerde tarım yapılırken kullanılan topraklardır. Bu tip toprak kullanırken; yanmış çiftlik gübresi ile toprağın karıştırılarak kullanılması istenilir. Besin maddesi değeri bakımından yoğun topraklardır. Orta derecede su tutma kapasitesine sahip topraklardır. Humus bakımından zengindir.

Yaprak Çürüntüsü: Bitki yapraklarının çürümesinden oluşmuş topraklardır. Genellikle kayın ağacı yaprakları kullanılmaktadır, bunun sebebi de besin maddesi bakımından yoğun olmasıdır. Bahçe toprağı ile karıştırıldığında geçirgen ve hafif topraklardır.

Toprak sıcaklığı, toprakta meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları kontrol eden en önemli olaydır. Toprak sıcaklığı aynı zamanda bitkinin gelişmesi ve verimini de doğrudan etkiler.
Bilindiği gibi kimyasal ve biyolojik olaylar enerji ile meydana gelir. Eger toprakta yeterli miktarda ısı bulunmazsa bunlardan özellikle biyolojik olaylar fazlasıyla etkilenir. Bu yüzden toprak sıcaklığı topraktaki canlı ve cansız varlıklar için hayati bir öneme sahiptir.
Toprak sıcaklığı, bitki içinde son derece önemlidir. Tohumun çimlenmesinden hasata kadar olan dönemde toprak sıcaklığı verim için önemli bir faktördür.

ziraatciz.biz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.