Biliyor musunuz?,  Haberler

WWF – Ya Kanal Ya Istanbul Raporu

Kanal İstanbul Projesinin Ekolojik, Sosyal ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Bu rapor, son yıllarda çeşitli yayın kuruluşlarında yayımlanan haberlerle kamuoyu tarafından takip edilen ve ÇED Başvuru Dosyası Çevre Bakanlığı’na sunulan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak WWF-Türkiye tarafından bir araya getirilen uzman görüşlerini içermektedir. Gerçekleştiği takdirde İstanbul’un doğal yapısını, kaynaklarını ve çehresini önemli ölçüde değiştirmesi beklenen Kanal İstanbul’u ekolojik, sosyoekonomik ve siyasal/hukuksal boyutlarıyla irdeleyen rapor, konuyla ilgilenen tarafları, öngörülmesi gereken riskler hakkında bilgilendirmek ve kamuoyunda şeffaf bir tartışma zemini yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. İstanbul, tarihte olduğu gibi bugün de bir güç merkezidir. Yarattığı iş hacmiyle Türkiye’nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) beşte birini tek başına oluşturan bu kent aynı zamanda dış ticaretin yarısını gerçekleştirmektedir. Ülke ekonomisinde kilit bir yere sahip olan İstanbul, aynı zamanda sunduğu istihdam olanaklarıyla Türkiye’nin her yerinden göç almaktadır. İstanbul’un kentsel gelişim süreci incelendiğinde Cumhuriyet öncesinde önemli adımların atıldığı görülmektedir. 19. yüzyılda, Osmanlı ekonomisinin dönüşüme uğraması, reformların gündeme gelmesi ve Batı’yla ilişkilerin güçlenmesiyle birlikte kentin ulaşım altyapısı da gelişmiş; demiryolları, rıhtımlar, garlar yapılmıştır. Günümüzdeki halini Cumhuriyet döneminde atılan adımlarla birlikte alan; sanayinin kent dışına kayması ve birden çok merkezin ortaya çıkmasıyla bir metropol haline gelen İstanbul’un yakın tarihindeki önemli gelişmeler şöyle özetlenebilir:

· Nüfus: 1950’lerde bir milyondan azdı, 1970’lerin başında 2 milyonu aştı. 1980’lerde ise 3 milyona ulaştı. Resmi kaynaklara göre bugün İstanbul’da 14 milyon insan yaşıyor!
· Otomobil: 1950’lerde iki bin iken 1970’lerin başında 80 bini buldu. 1980’lerin başında ise 300 bini aştı. Bugün ise üç milyondan fazla araç var!
 · Köprüler ve dev projeler: Nüfusun artması ve etki alanının genişlemesiyle, önemli altyapı sorunlarından biri olarak ortaya çıkan ulaşıma çözüm olarak 1973’te Boğaziçi Köprüsü, bundan 16 yıl sonra 1989’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı.
· Bugün ise İstanbul’un kendine zor yeten yaşam destek sistemlerinin tam üzerinde yeni havalimanının yapımı sürerken, Kanal İstanbul gündemde.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz. https://www.wwf.org.tr/yayinlarimiz/raporlarimiz//?7600/Kanal-istanbul

Kanal İstanbul projesi ile ilgili yapılan İstanbul Barosunun hazırladığı KANAL İSTANBUL ÇEVRESEL-KENTSEL ve HUKUKİ ETKİLERİ isimli panel konuşmalarına burada ulaşabilirsiniz. https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Kitaplar/doc/kanal2016.pdf

Tema Vakfı’nın hazırladığı İstanbul’un Geleceğini Etkileyecek üç proje; 3. Köprü 3. Havalimanı Kanal İstanbul raporunu buradan ulaşabilirsiniz http://www.tema.org.tr/folders/14966/categorial1docs/1244/BUYUKPROJELER20032014data.pdf

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ tarafından hazırlanan KANAL İSTANBUL VE YENİŞEHİR REZERV ALANLARITEKNİK İNCELEME RAPORU’na buradan ulaşabilirsiniz. http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/83bd3a6ffe4e7c2_ek.pdf?tipi=67&turu=H&sube=2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.