Biliyor musunuz?,  Eğitim

Yenilenebilir Enerjiler: BİYOGAZ ÇÖZÜMÜ

Çin, yenilenebilir enerji üretiyor: Biyogaz!

Gezegenimiz özellikle doğal kaynaklar konusunda endişe verici bir kriz döneminden geçerken, aynı zamanda da önümüzde eşiz bir fırsatlar dönemi var. Yenilenebilir enerji üretimi yeni bir teknoloji olarak pek çok ülkede yatırım alanı oldu. Çin; yenilenebilir enerji alanına en çok yatırım yapan ülkelerden biri. Çin’de her şey geri dönüştürülüyor ve alternatif enerjilerin kullanımı her geçen gün daha çok yaygınlaşıyor.

Biyogaz Nedir?

Biyogaz

Biyogaz; organik atıklar kullanılarak üretilen gaz enerjisidir. Organik maddelerin oksijensiz bir ortamda karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesiyle oluşur. Biyogaz üretiminde, temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılır. Fermantasyona uğrayan hayvan gübreleri biyogaza dönüşüm sırasında daha yararlı hale geldiği için dünyada biyogazın üretildiği ana materyal gübrelerdir. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi yapılmaktadır. Tavuk gübresi, toprağı tuzlu yaptığı için verimi arttırmada kullanılamaz. Ancak biyogaza dönüştürülerek yararlı bir hale getirilebilir.

Biyogaz Üretimi

Biyogaz üretiminde hayvansal atıklar, organik atıklar ve endüstriyel atıklar kullanılır. Hayvansal atıklarda hem hayvancılıktan elde edilenler hem de hayvan gübreleri kullanılır. Bahçe atıkları ve yemek atıkları ise organik (bitkisel) atıkları oluşturur. Kağıt, deri, tekstil, yağ, orman vb endüstrilerinden elde edilen zirai atıklar ise biyogaz üretiminde kullanılan endüstriyel atıklardır.

Biyogaz üretimi tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılabileceği gibi endüstriyel atıklardan yararlanılarak da yapılabilmektedir.

Gübreyle Çalışan Fabrika

Gezegeni en çok kirleten ülkelerden biri olarak görülen Çin, karbon gazları yayan dünyanın ikinci büyük ülkesi. Ancak Çin’in değişen yüzünde yenilenebilir enerjiye yöneliş yansıyor. Bu enerjilerden biri de biyogaz. Dışkıların fermantasyonu esas olarak metan gazı üretir. Metan ise yanarken enerjiye dönüşür. İşte bu da Çin’de kullanımı her gün yaygınlaşan biyogazı oluşturuyor. Çin’de üretilen biyogazla çalışan fabrikalar dahi mevcut. Ülkedeki biyogaz daha çok hayvan gübreleri yani hayvansal atıklar kullanılarak elde ediliyor. Özellikle domuz üretim çiftliklerinden gelen dışkılar tanklarda toplanıyor.

Milyonlarca tank; sadece hayvanların değil aynı zamanda köylülerin de dışkılarını biriktiriyor. Üretilen enerji ile köyler aydınlatılıyor ve ısınmaları sağlanıyor. Biyogaz, Çin’de büyük ölçüde kullanılan karbonun aksine atmosferdeki karbonik gaz miktarını arttırmamaktadır. Güncel çevre sorunları karşısında bu teknoloji küçük bir mucize gibi görünebilir. Bazı bölgelerde tamamen ormansızlaşma yaratan odunla ısınmanın yerini yavaş yavaş biyogaz almaya başladı. Bu teknolojiyi uygulamaya koymak kolay ve çok ucuz. Ve daha önemlisi sonsuz bir kaynaktan besleniyor. Bugün 25 milyon Çinli biyogaz kullanmaktadır. Ancak şimdilik biyogazdan elde edilen enerji, tüketilen enerjinin sadece yüzde birini karşılıyor. Bilim adamlarının yeni hedefi ise biyogazı arabalarda yakıt olarak kullanılır hale getirmek.

BBC Dünya Raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error

Yazıyı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz.